} Skip to the content
Menu

מברשת שיניים מיוחדת לצרכים מיוחדים

 

...

מנחה: יורם פוני

ילדים המתמודדים עם שיתוק מוחין נוטים לסבירות גבוהה פי שניים לפתח בעיות בהיגיינת הפה.

שיתוק מוחין לא גורמת באופן ישיר להתפתחויות מסוג זה, אך תסמינים כגון חוסר שליטה בשרירים, יחד עם נטילת תרופות עם רמת סוכר גבוהה, גורמים בעקיפין לבעיות אלו.

הפרויקט שלי שם דגש על לתת לילדים את היכולת והעצמאות, במידה האפשרית, לצחצח שיניים לבד ולעשות זאת בצורה יעילה. כחלק מהמחקר שעשיתי, ראיינתי מומחים וניהלתי תצפיות פעילות עם הילדים על מנת להבין לעומק את הצרכים שלהם. המטרה של סולו היא לכפות על המוגבלויות והאתגרים אותם אבחנתי בזמן התצפיות. 

שינויים קטנים [במוצר] עושים את כל ההבדל

מרים, מרפאה בעיסוק

עידוד הילדים להשתמש בכישורים שכבר ברשותם, יעניק להם תחושת עצמאות אדירה

מרים, מרפאה בעיסוק

מחקר פעיל

מוצר סופי

DAVID ATTIAS

קצת עליי

דוד אטיאס

מאז שאני זוכר את עצמי, תמיד סקרן אותי להבין איך דברים עובדים. לעיתים קרובות חיפשתי חפצים מקולקלים או שבורים ולקחתי על עצמי כאתגר לתקן אותם, תוך שימוש בכל המשאבים שעמדו לרשותי, במיוחד ביצירתיות. נקודות המפתח שלי כמעצב הן אמפתיות, יעילות, ופיתרון בעיות. השקפת העולם העיצובית שלי מושפעת בין השאר מערכי העיצוב המכליל ורצון לשפר את חייהם של האנושות כולה.

גם אתם מתעניינים בעיצוב תעשייתי?

בואו ללמוד אצלנו בהדסה!

עולם במגמת שינוי מואצת, מציב אתגרים ומזמן הזדמנויות רבות ומרתקות, עולם הסב סביב אנשים, חברה ובעלי חיים.
אמפטיה ורגישות, קשב לאחר ורצון לחקור, להבין וליישם הם מוקד העשייה אצלנו בחוג. אנו משתמשים במגוון
הכישורים כדי לעזור ולחתור לשינוי. בואו ללמוד איתנו.