} Skip to the content
Menu

מרחב פעילות לעידוד תרגילי יציבה לקשישים

...

מנחה: גלית שבו

NAZUZA הוא מרחב פעילות לגינה הציבורית שמטרתו לעודד קשישים לצאת מהבית ולהתמיד בתרגול יציבה. שיווי משקל הוא תנאי בסיסי לקיום בגיל המבוגר, ואימוני יציבה בפרט קריטיים למניעת נפילות ולהזדקנות בריאה. ליבת הפרויקט מבוססת על הכרה בחשיבותם של תרגולי היציבה ושל האינטראקציה האנושית המתרחשת במרחב הגינה הציבורית, לבריאות ולשלומות הכללית של הקשיש. NAZUZA נועד לתת מענה לבעיות אלו, בתקווה לתיקון ההדרה של קשישים במרחב הציבורי, תוך קידום הרווחה ואיכות החיים של אוכלוסייה זו.   

אנשים מבוגרים רגישים מאד לתשומת הלב של הסביבה שלהם

מרים, 95

תרגילי יציבה הם תנאי בסיסי לקיום, שומרים על בריאות ועל חיי אדם

נעם, פיזיותרפיסט בכיר, מכבי

אני פשוט מרגישה שזה בריאות בשבילי, זה משחרר אותי מלחצים בגוף.
משחרר מכאבים

טובה, 80

במשך שעות שוחחתי עם קשישים על הרגלי פעילות, קשיים, פחדים, והתמודדויות שונות שמביאה איתה הזִקנה. יד ביד איתם ובעזרת ליווי צמוד של אנשי מקצוע מתחומי עבודה סוציאלית, פיזיותרפיה, גרונטולוגיה, ריפוי בעיסוק והדרכת פעילות גופנית לקשישים - נוסחו התובנות שעלו מהשטח והביאו אותי לחידוד מטרת העל של הפרויקט - צמצום נפילות בגיל המבוגר. הדרך למטרה והפתרון המוצע גובשו תוך התייחסות מלאה למסקנות המחקר ולצרכי השותפים לדרך.    

מתקן התרגול נועד לביצוע תרגילי היציבה בפועל. יחד עם אנשי המקצוע בחרתי ב-3 תרגילי יציבה קלים ופשוטים לביצוע, מנוטרלים אלמנטים של ציון או תחרות, בשאיפה למאגר תרגילים עתידי שילך ויגדל. סריקת QR בנייד מובילה לדף נחיתה עם אפשרות בחירה ותרגול, מלווה בהסבר ויזואלי פשוט.

Yonatan Brin

קצת עליי

יונתן ברין

 

מעצב עם נשמה, מעריך אסתטיקה ודיוק בפרטים.

מאמין שעיצוב נכון שווה יותר מאלף מילים,

יודע לתרגם צרכים לחזון משותף, חזק בעבודת צוות

ובעל נסיון בניהול פרויקטים.

מחפש עבודה בתחום עיצוב השירות / UXUI.

052-8348119
Yonatanbrin@gmail.com


 

גם אתם מתעניינים בעיצוב תעשייתי?

בואו ללמוד אצלנו בהדסה!

עולם במגמת שינוי מואצת, מציב אתגרים ומזמן הזדמנויות רבות ומרתקות, עולם הסב סביב אנשים, חברה ובעלי חיים.
אמפטיה ורגישות, קשב לאחר ורצון לחקור, להבין וליישם הם מוקד העשייה אצלנו בחוג. אנו משתמשים במגוון
הכישורים כדי לעזור ולחתור לשינוי. בואו ללמוד איתנו.