} Skip to the content
Menu

קצת על הקורס

שינויים גלובאליים בעשורים האחרונים – כלכליים, חברתיים, וטכנולוגיים הביאו עימם לשינויים בהרגלי הצריכה וביחס למוקדי הכח, בהם תאגידים ומותגים. מאז שנות ה-90, עם חשיפת ״סדנאות היזע״ של נייקי והקמת תנועות דוגמת Occupy Wall Street, נדרשות.ים המעצבות.ים לנקוט עמדה ולהגדיר את מקומן.ם ותפקידן.ם בחברה, תוך התייחסות לתהליכים מורכבים ומציאות, המשתנה במהירות. הקורס בוחן את מקומה.ו של המעצב.ת במרחבים חינוכיים / קהילתיים / רפואיים ואת ״אישיות המותג״ על כלל מרכיביה, ככלי לקידום מטרות חברתיות.

עדי זגורי ותמר עמר

ALTO

מדריך עיצובי- חינוכי לקידום שוויון מגדרי בבתי ספר תיכוניים, באמצעות ממשק ויזואלי, ממשק דיגיטלי וחוברת עיון.

adiza_design , t.amardesigns

מיתר לובוצקי ותהילה צוריאל

RE-TROIA

מערך להקמת מיזם המקשר בין חברות הייטק, מרכזים קהילתיים ונערות מהפריפריה. המטרה היא קידום הנערות בעזרת חשיפת היכולות הייחודיות של כל אחת מהן. במהלך שנה כל קבוצה מקומית של בנות מקימה מיזם חברתי עבור הקהילה הקרובה שלהן ובעזרת אנשי מקצוע מחברת הייטק המאמצת את המרכז המקומי הן מרימות את המיזם ומשיקות אותו תוך למידת תוכן והגשמת יכולות וחוזקות. מיקוד הפרוייקט הוא בהעצמת החוזקה של כל נערה בפני עצמה ושבירת תקרת הזכוכית של הבנות ביחס לאפשרויות התעסוקה והשכר אליהן יוכלו להגיע בעתידן.

meich_design , tehillazi

 

זוהר פיפס ובן קורן

KUD

מערך לימודי לילדים במטרה להעלות את המודעות על מינים נכחדים והכרת החשיבותו של המגוון הביולוגי המקומי, דרך מתודולוגיה של חקר ועשייה בידיים.

zoharph_design , bko_design

חמדת רוזיצקי ויובל סמואל אריכא

Grisaille

מערך הדרכה ויישום להנבטה, השרשה וגידול של ירקות במרחב הביתי באמצעים זמינים ונגישים.

yuval_i.design , Hem.dat

אלירן אבוקסיס ותומר בייסקי

פלטפורמה להנגשת סיוע רגשי וחיזוק אורח חיים בריא לסטודנט. 

tomer.b_design , eliransdesign

גם אתם מתעניינים בעיצוב תעשייתי?

בואו ללמוד אצלנו בהדסה!

עולם במגמת שינוי מואצת, מציב אתגרים ומזמן הזדמנויות רבות ומרתקות, עבור אנשים, חברה ובעלי חיים.
אמפטיה, רגישות, קשב לאחר ורצון לחקור, להבין וליישם הם מוקד העשייה אצלנו בחוג.
אנו משתמשים במגוון הכישורים כדי לעזור ולחתור לשינוי. בואו ללמוד איתנו.