} Skip to the content
Menu

קצת על הקורס

מטרת הקורס להקנות ידע והבנה של חוויה והתנהגות אנושית במרחב, מתוך קנה-המידה האנושי ומתוך הקשר שבין אובייקט לקונטקסט בו הוא מתקיים. בעזרת התבוננות ואבחנה, אקטיביזם עיצובי, התערבות ואיטרציות רבות במרחבים ציבוריים, אנו מנסות לשנות התנהגות, להציע אלטרנטיבות למצב קיים ולהשפיע מעט על המתרחש.

הסיטואציה אליה נקלענו בשנתיים האחרונות, שינתה את תפיסת המרחב אליה התרגלנו בעשרות השנים האחרונות: הרגלים עומדים למבחן מחודש, ופעולות שחווינו כמובנות מאליהן אינן נגישות לנו יותר. גם תפיסות המרחק והקירבה  עומדות למבחן יומיומי. הפרויקטים עסקו באינטראקציה בין אישית במרחב ציבורי ובנסיון לקרב ולהסיר מחסומים פיזיים וריגשיים.

 

זוהר פיפס וחמדת רוזיצקי

פלטפורמה ליצירה זמנית על פסנתר רחוב

מתוך מחקר שטח שבחן עוברי אורח בכיכר ציון וביקש לייצר קירבה ואינטראקציה חיובית בין אנשים ונשים זרים.ות, פותח אובייקט בטון, המונח על פסנתר רחוב. על המישטח ניתן לצייר באמצעות מכחול ומים. הציור מתאדה ונמחק לאחר זמן קצר. כך ניתן ליצור ולהגיב בזמן ההאזנה לנגינת הפסנתר, דבר המשביח את האינטרקציה, המתקיימת סביב פסנתרי הרחוב.

Hem.dat zoharph_design

יובל סמואל אריכא ותהילה צוריאל

מרחב התלבטות

 מתוך מחקר שטח, שהחל בבחינת האינטראקציה האנושית בתור (לסופגניות), וזיהה את הקושי שלנו בבואנו לקבל החלטה (פשוטה כמורכבת), פותחו מגוון תוצרים לעזרה בחוויית הקושי. ביניהם פתקי קלישאות, קוביות משחק ואפליקציה לקבלת החלטות.

tehillazi , yuval_i.design

גם אתם מתעניינים בעיצוב תעשייתי?

בואו ללמוד אצלנו בהדסה!

עולם במגמת שינוי מואצת, מציב אתגרים ומזמן הזדמנויות רבות ומרתקות, עבור אנשים, חברה ובעלי חיים.
אמפטיה, רגישות, קשב לאחר ורצון לחקור, להבין וליישם הם מוקד העשייה אצלנו בחוג.
אנו משתמשים במגוון הכישורים כדי לעזור ולחתור לשינוי. בואו ללמוד איתנו.