} Skip to the content
Menu

קצת על הקורס

קורס יסודות בתקשורת חזותית משולב עם קורס תוכנות גרפיות של ״אדובי״. למידה של קומפוזיציה, היררכיה, דיוק במידה, העברת אינפורמציה, עבודה עם שפת מיתוג קיימת של חברת על.

איתי אפרת

מיתוג לבירה נשר

איתי אפרת

תרגיל אינפו-דזיין

אדיר נבון

NETFLIXמיתוג ל

עמית טל

PIXARמיתוג ל

גם אתם מתעניינים בעיצוב תעשייתי?

בואו ללמוד אצלנו בהדסה!

עולם במגמת שינוי מואצת, מציב אתגרים ומזמן הזדמנויות רבות ומרתקות, עבור אנשים, חברה ובעלי חיים.
אמפטיה, רגישות, קשב לאחר ורצון לחקור, להבין וליישם הם מוקד העשייה אצלנו בחוג.
אנו משתמשים במגוון הכישורים כדי לעזור ולחתור לשינוי. בואו ללמוד איתנו.