} Skip to the content
Menu

קצת על הקורס

הקורס מהווה היכרות בסיסית עם מורפולוגיה ומשמעויותיה. סמסטר ב' מתמקד בהגיון מבני ותפקוד אובייקט, אפיון, תהליך פיתוח והעמדת חלופות צורניות, מתוך מטרה להרחיב את יכולות העשייה העיצובית של הסטודנטיות.ים. סמסטר זה מוקדש לפיתוח השפה התלת מימדית, תרגום תוכן לצורה, חידוד השיח הביקורתי מול תפקוד ושכלול אמצעי הביטוי התלת מימדיים, בעזרת ריבוי תרגילים ומחקר צורני. בתרגיל האחרון הסטודנטיות.ים בחרו טקס תרבותי, המייצג פילוסופיית חיים, דרך חשיבה או אמונה, ונדרשו לנסח טקס עדכני בעל אמירה חדשה. לאחר מכן עיצבו סדרת אובייקטים, המשמשים אמצעי פולחן עבור הטקס אותו בחרו.

ספיר דהן

טקס תה

מנחה: יורם פוני

לוטם חורי

טקס שבינה לבינו

מנחה: יורם פוני

lotam_huri

אריאל גולן

טקס הפ'וגה

מנחה: יורם פוני

arielgolan1

יעל היימר

טקס ההולי

מנחה: יורם פוני

yael_heimer

הדר בנאיש

טקס אזכרה

מנחה: יורם פוני

אראל אריה

טקס שבטי

מנחה: יורם פוני

erel.ary

 

אלינור אטרקצי

טקס משחק הכדורת

מנחה: יורם פוני

דניאל ברמי

טקס חיזור

מנחה: יורם פוני

daniel_brami123

איתי אפרת

טקס אוכל בשטח

מנחה: יורם פוני

itaiefrat

נוגה גולדמן

טקס העצמה נשית

מנחה: יורם פוני

 

אוראל יעקב

טקס סליחה

מנחה: גלית שבו

 

ליאורה לב ציון

טקס לנשימה יוגית מלאה

מנחה: גלית שבו

liora_wi_levtzi

 

הילה כהן אדד

טקס הסרת עין הרע

מנחה: גלית שבו

דניאל פלדהימר

חלום צלול

מנחה: גלית שבו

daniellefdesign

 

בר נתנאל

סנטו מקלחת יפנית

מנחה: גלית שבו

bar.net.des

אריאל פלאי

טקס חומוס מפורק

מנחה: גלית שבו

relo.belo

אביחי שיטרית

טקס תה

מנחה: גלית שבו

avihay_shitrit1

נויה שוחטמן

הפרשת חלה

מנחה: גלית שבו

noya_shochetman

שאיין שטיין

טקס ציור בחול

מנחה: גלית שבו

 

חירות קורצויל

הדממת תנים מייללים

מנחה: גלית שבו

גם אתם מתעניינים בעיצוב תעשייתי?

בואו ללמוד אצלנו בהדסה!

עולם במגמת שינוי מואצת, מציב אתגרים ומזמן הזדמנויות רבות ומרתקות, עבור אנשים, חברה ובעלי חיים.
אמפטיה, רגישות, קשב לאחר ורצון לחקור, להבין וליישם הם מוקד העשייה אצלנו בחוג.
אנו משתמשים במגוון הכישורים כדי לעזור ולחתור לשינוי. בואו ללמוד איתנו.