} Skip to the content
Menu

קצת על הקורס

קורס יסודות העיצוב, מהווה בסיס מעשי לאבני היסוד של השפה הצורנית התלת מימדית. מטרתו היא להקנות לסטודנטיות.ים מיומנויות של חשיבה יצירתית, פיתוח רעיון, העברת מסר ותקשורת בתלת מימד, כמו גם פיתוח שפה עיצובית ורכישת כלים ביקורתיים לניתוח צורה ומבנה. כל שיעור עוסק בנושא חדש, המתורגם לתרגיל, אשר מייצג היבט תלת מימדי, דרכו מתמודדות.ים הסטודנטיות.ם עם סוגיות שונות בנוגע ליסודות המבנה, הצורה ומאפייני התקשורת של האובייקט.

 

אלינור אטרקצי

מפגש קוביות

מפגש בין שתי קוביות

אראל אריה

מפגש קוביות

מפגש בין שתי קוביות 

erel.ary

איתי אפרת

מפגש קוביות

מפגש בין 2 קוביות

itaiefrat

אביה כהן

מתקפל

אראל אריה

מתקפל

 erel.ary

 

איתי אפרת

מתקפל

אלינור אטרקצי

מחקר חומרי

 

 

אלינור אטרקצי

תרגיל סטטי דינמי

איתי אפרת

תרגיל סטטי דינמי

 itaiefrat

 

אראל אריה

מתח מבני

קרטון ביצוע וחוט תפירה אדום

erel.ary

אלינור אטרקצי

מתח מבני

קרטון ביצוע וחוט תפירה אדום

 

אביה כהן

מתח מבני

קרטון ביצוע וחוט אדום

aviyallcohen

איתי אפרת

מתח מבני

קרטון ביצוע וחוט תפירה אדום

itaiefrat

אדיר נבון

מתח מבני

קרטון ביצוע וחוט תפירה אדום

adirnavon1

אריאל פלאי

מתח מבני

קרטון ביצוע וחוט תפירה אדום

relo.belo

גם אתם מתעניינים בעיצוב תעשייתי?

בואו ללמוד אצלנו בהדסה!

עולם במגמת שינוי מואצת, מציב אתגרים ומזמן הזדמנויות רבות ומרתקות, עבור אנשים, חברה ובעלי חיים.
אמפטיה, רגישות, קשב לאחר ורצון לחקור, להבין וליישם הם מוקד העשייה אצלנו בחוג.
אנו משתמשים במגוון הכישורים כדי לעזור ולחתור לשינוי. בואו ללמוד איתנו.