} Skip to the content
Menu

קצת על הקורס

מה הופך את העץ לחומר סוציו-תרבותי כה טעון? כיצד נוצקים לחומר זה משמעויות דתיות, תרבותיות ואחרות? בקורס זה נבחנו עקרונות תרבותיים וטכניקות עיבוד עץ הנפוצות בשלוש תרבויות עיקריות: יפן (מחברים וניקיון צורני), אפריקה (גריעה ועץ גושני) וארצות-הברית (בין הניקיון הצורני של אנשי ה-Shakers לטכנולוגיות ה-stack lamination של שנות השישים של המאה הקודמת). בכל אחת מן התרבויות נדגים חלק מההיבטים התרבותיים, האמנותיים, הדתיים, ההגותיים והעיצוביים. הקורס כלל שני חלקים: היבט תיאורטי-עיוני והיבט מעשי. ההיבט התיאורטי-עיוני כולל קריאת תיאוריות ויציקת מימד תיאורטי לאובייקט, שעוצב בהשראת התרבות שנבחרה על-ידי הסטודנט.ית. החשיבה התרבותית-הגותית מובילה את הסטודנט.ית ליצירת אובייקט, הנובע מאותה תרבות, אך מבוצעת תוך אינטגרציה עם תפיסות העולם התרבותיות הישראליות. שילוב זה, לדעתנו, הוביל לחשיבה חדשנית, בה נוצרים קשרים בין-תרבותיים, המובילים ליצירת אובייקטים חדשניים. ההיבט הפילוסופי-תיאורטי מקנה לאובייקט עומק תרבותי, המאפשר "קריאה" מעמיקה יותר של כל אחת מהתרבויות.

הדר ששון

העצמה נשית דרך צביעת הגוף

מסכת פנים המשלבת ערכים מנשות שבט ההימבה עבור לוחמות צה"ל לצביעת פניהן להסוואה.

Hadar.sass

 

עמנואלה אורן

אי פוריות ביפן ואפריקה

בתרבויות רבות ערכה של האישה נגזר מהיכולת שלה להביא ילדים לעולם. אישה שאינה יכולה להביא ילדים לעולם עקב מצב רפואי נחשבת חסרת ערך. גם אי פוריות מבחירה היא כמעט בלתי מתקבלת על הדעת.

כחלק מפרויקט זה, חקרתי נושאים אלו בתרבות היפנית ובמספר שבטים אפריקאים.

החפצים שיצרתי משלבים בובות קוקשי יפניות ובובות פוריות אפריקאיות.

מטרת החפצים היא לשקף את המציאות ולהביע ביקורת על מצב זה.

 

Emanuela_oren

 

עזרא פלדמן

ערכת שח מט

ערכת השחמט מבוססת על פרשנות חדשה של תקופת אדו. כל חלק מבוסס על אחת מדמויות השלטון ביפן המדיאבלית, כמו גם האדריכלות והאגדות מאותה תקופה.

eyf_design

 

 

שיינא אורמן

צמידי טהרה

בשילוב בקתות הווסת השבטיות האתיופיות של ביתא ישראל (Margam Gojos) ומקל טוהר השינטו היפני (Harae-gushi), צמידי העץ מביאים לידי ביטוי אמירה ביקורתית על חוקי הטהרה שחלים על נשים. חוקי הטהרה נוטים להרע לנשים, במיוחד במהלך הווסת שלהן, על ידי בידוד, הגבלת תנועה והדבקת התווית עליהן כ"טמאות".

 

shayna-orman

 

איתי גרובר

פתיחות דתית ביפן לעומת ישראל

בובות קוקשי המתארות את הפתיחות הדתית היפנית לעומת ההישראלית בכך שמקבלות או לא מקבלות אליהן חפצים דתיים על פי שיוכן התרבותי בצורת משחק ראש-תפוד.

itaygrodesign

 

 

גם אתם מתעניינים בעיצוב תעשייתי?

בואו ללמוד אצלנו בהדסה!

עולם במגמת שינוי מואצת, מציב אתגרים ומזמן הזדמנויות רבות ומרתקות, עבור אנשים, חברה ובעלי חיים.
אמפטיה, רגישות, קשב לאחר ורצון לחקור, להבין וליישם הם מוקד העשייה אצלנו בחוג.
אנו משתמשים במגוון הכישורים כדי לעזור ולחתור לשינוי. בואו ללמוד איתנו.