} Skip to the content
Menu

קצת על הקורס

הקורס עוסק בפיתוח צורני, דרך התבוננות, רישום, ניתוח צורני והתנסות בפרופורציה וקומפוזיציה בתלת מימד.

איתי אפרת

בר מים חדשני

אביחי שטרית

רחפן עתידני

אמור ברמן

קומקום

קומקום בהשראת חוסר פרופורציה

amor_berman

בר נתנאל

בר מים עתידני

עמית טל

קומקום

קומקום בהשראת שרק

גם אתם מתעניינים בעיצוב תעשייתי?

בואו ללמוד אצלנו בהדסה!

עולם במגמת שינוי מואצת, מציב אתגרים ומזמן הזדמנויות רבות ומרתקות, עבור אנשים, חברה ובעלי חיים.
אמפטיה, רגישות, קשב לאחר ורצון לחקור, להבין וליישם הם מוקד העשייה אצלנו בחוג.
אנו משתמשים במגוון הכישורים כדי לעזור ולחתור לשינוי. בואו ללמוד איתנו.