} Skip to the content
Menu

מערכת המסייעת לעובדי בריאות קהילתיים באוגנדה הכפרית לעקוב ולטפל בנשים בהריון נשאיות נגיף ה- HIV, במטרה למנוע את מעבר הנגיף מהאם לילד.

...

מנחה: גדעון דותן

כחלק מהפתרון שאני מציעה, בחרתי לייצר גם קמפיין שמטרותיו הן להעלות את המודעות של מניעה וטיפול ב HIV, בהתמקדות על תמיכה מצד בני הזוג והגברים בקהילה ועידוד ביצוע של בדיקות בתוך הקהילה.

המטרות הללו יושגו באמצעות העברה של מסרים בריאותיים דרך הסיפור החקלאי. מדובר באנשים שהם חקלאים מילדות, זה עולם מוכר ובטוח בשבילם. אפשר לקיים הקבלה בין ההתמודדות היומיומית שלהם להשגת יבולים טובים, איכותיים וחזקים לבין הבאת ילד בריא לעולם. עולם החקלאות קרוב לגברים ויכול להניע אותם לפעולה.

הערכים שליוו אותי לאורך תהליך העיצוב הם הגנה, חום חמלה ואהבה. רגש אימהי אוניברסלי. היה לי חשוב לבטא במוצר תחושה עוטפת ומכילה. קיימתי קשר בין שני המוצרים הרפואיים כמשל לקשר בין אמא לילד.

אמנם כאן המוצר מיועד לאפריקה אבל רציתי שהעיצוב שלו יספר סיפור אוניברסלי - סיפור רגשי של אמא וילד. ויאפשר לו לפעול בכל מקום בעולם.

שנת 2022, בכל יום נולדים יותר מ400 ילדים נשאי נגיף ה HIV. רובם מאזור סאב סהרה שבאפריקה, וזאת למרות שקיים טיפול עם 99% הצלחה במניעת מעבר הנגיף מהאם לעובר.

כמקרה מבחן התמקדתי ב PUTTY אזור כפרי באוגנדה, אוגנדה היא מדינה באזור סאב סהרה בעלת אחוזים גבוהים של נשאי HIV.

קיימים חסמים המקשים לגשת לבדיקות וטיפולים. הפרויקט שלי עוסק בחסמים גיאוגרפיים וכלכליים שמובילים לחוסר בנגישות לבתי חולים ומעבדות. וכן חסמים תרבותיים - התמודדות עם סטיגמה, אפליה וחוסר אוטונומיה לנשים. הסטיגמות קיימות גם בתוך התא המשפחתי ובתוך התא הזוגי. בן הזוג בהרבה מקרים מהווה חסם בפני האישה מלשמור על הילד המשותף שלהם. בחרתי להתמקד בשלב ההריון, שלב קריטי שבו אפשר להשפיע על על עתיד העובר.

תובנה משמעותית שליוותה אותי במהלך הפרויקט, היא שפתרון טכנולוגי הוא לא מספיק כדי להניע לשינוי, נדרש גם פתרון קהילתי תודעתי. הבנתי שאני יכולה להביא את הטכנולוגיה הכי מתקדמת בעולם אבל זה לא בהכרח אומר שישתמשו בה.

Hadar Sasson

קצת עליי

הדר ששון

אני מאמינה בעיצוב ככלי למפגש אנושי, להפרייה בין אדם למקום, לתרבות ולרוח. אני מכוונת לתהליכים ארוכים ועמוקים וכן תהליכים קצרים וממוקדים. העבודות שלי נובעות מתוך תשומת לב לסביבה, לאנשים ולטבע תוך התחשבות בצרכים, תשוקות ומגבלות.

גם אתם מתעניינים בעיצוב תעשייתי?

בואו ללמוד אצלנו בהדסה!

עולם במגמת שינוי מואצת, מציב אתגרים ומזמן הזדמנויות רבות ומרתקות, עבור אנשים, חברה ובעלי חיים.
אמפטיה, רגישות, קשב לאחר ורצון לחקור, להבין וליישם הם מוקד העשייה אצלנו בחוג.
אנו משתמשים במגוון הכישורים כדי לעזור ולחתור לשינוי. בואו ללמוד איתנו.