} Skip to the content
Menu

מערך פעילות לילדים להקניית כלים לתקשורת בזמן קונפליקט

...

מנחה: פר' דינה שחר

מטרת הפרויקט היא מניעת אלימות והקניית מיומנויות חברתיות ורגשיות עבור העתיד המקצועי של הילדים, באמצעות הקניית כלים בטווח הארוך לביטוי רגשי ותקשורת אפקטיבית ובונה.

הרקע לפרוייקט

...

במצב של קונפליקט שני הצדדים לרוב ירגישו מאוימים

ולעיתים יפעלו בתוקפנות או אלימות.

ילדים החשופים לאלימות

בסביבה הקרובה

נוטים להגיב בתוקפנות

בסיטואציות מורכבות.

המעבר לאוטומציה

מעלה את הדרישה למשרות

שמחשב לא יכול לבצע

 

גיוון תרבותי

מקומות עבודה הופכים ליותר מגוונים מבחינה

אתנית

תרבותית

ולשונית

"תקשורת לא אלימה" (NVC)

הפרויקט מבוסס על גישה שנקראת "תקשורת לא אלימה"

גישה זו היא גישה לוגית ומעשית ליישוב סכסוכים שמטרתה ליצור תקשורת אפקטיבית עם האנשים סביבנו.

הגישה הומצאה בשנות ה60 ע"י פסיכולוג יהודי בשם מרשל רוזנברג.

כל פעולה אנושית היא אסטרטגיה למילוי צורך

דר מרשל רוזנברג

החוברת

חוברת תרגול המיועדת לזוג ילדים המבוססת על ארבעת השלבים

של גישת "תקשורת לא אלימה" ונעזרת בכלים שונים מעולם הטיפול.

השלבים

במהלך הפעילות הילדים ממחישים סיפור המכיל קונפליקט ולאחר מכן עוברים תהליך בו הם מעבדים ומשתפים את החוויה האישית שלהם בעקבות הסיפור.

 

 

 

שלב 1 - הסיפור

-בחירת סיפור המכיל קונפליקט

-הרכבת הדמויות על גבי עיפרון

-המחשה של הסיפור

שלב 2 - ההרגשה

הילדים מזהים מהם הרגשות שלהם

בעקבות הסיפור בצורה הדרגתית

מביטוי מילולי עד ליצירת דמות

המבטאת את הרגש

שלב 3 - הצורך

הילדים מזהים ומבטאים

את הצורך שלהם בסיפור.

שלב 4 - הבקשה

הילדים מנסחים בקשה

אשר יכולה לסייע להם

לענות על הצורך.

פוסטר

פוסטר אינטראקטיבי לכיתה המיועד לפעילות קצרה וספונטנית

במטרה לשמר את התהליך ולעודד שיח רגשי בכיתה.

 

 

 

קצת מהתהליך

 

 

 

 

 

 

Emanuela Oren

קצת עליי

עמנואלה אורן

אני מתמחה ומתחברת לעולם של עיצוב השירות והמיתוג, אני מאמינה שלעיצוב יש את הכוח לשנות לטוב ולרע ושואפת לשפר את הסביבה תוך שימוש במה שכבר קיים.

גם אתם מתעניינים בעיצוב תעשייתי?

בואו ללמוד אצלנו בהדסה!

עולם במגמת שינוי מואצת, מציב אתגרים ומזמן הזדמנויות רבות ומרתקות, עבור אנשים, חברה ובעלי חיים.
אמפטיה, רגישות, קשב לאחר ורצון לחקור, להבין וליישם הם מוקד העשייה אצלנו בחוג.
אנו משתמשים במגוון הכישורים כדי לעזור ולחתור לשינוי. בואו ללמוד איתנו.