} Skip to the content
Menu

קצת על הקורס

קורס יסודות בתקשורת חזותית משולב עם קורס תוכנות גרפיות של אדובי. למידה של קומפוזיציה, היררכיה, דיוק במידה, העברת אינפורמציה, עבודה עם שפת מיתוג קיימת של חברת על.

עומר אוסטר

מיתוג לחברת Starbucks

שיר צוקרון

מיתוג לחברת Levi's

דניאל דאודי

מיתוג לחברת Diesel

רוני פדידה

מיתוג לחברת BAGGU

נועה רוזנפלד

מיתוג לחברת Starbucks

קרן גרינברג

מיתוג לחברת NESPRESSO

אריאל יעקובי

מיתוג לחברת Mit Media Lab

גם אתם מתעניינים בעיצוב תעשייתי?

בואו ללמוד אצלנו בהדסה!

עולם במגמת שינוי מואצת, מציב אתגרים ומזמן הזדמנויות רבות ומרתקות, עבור אנשים, חברה ובעלי חיים.
אמפטיה, רגישות, קשב לאחר ורצון לחקור, להבין וליישם הם מוקד העשייה אצלנו בחוג.
אנו משתמשים במגוון הכישורים כדי לעזור ולחתור לשינוי. בואו ללמוד איתנו.