} Skip to the content
Menu

קצת על הקורס

קורס יסודות העיצוב, מהווה בסיס מעשי לאבני היסוד של השפה הצורנית, התלת מימדית. מטרתו היא להקנות לסטודנטים מיומנויות של חשיבה יצירתית, פיתוח רעיון, העברת מסר ותקשורת בתלת מימד, כמו גם פיתוח שפה עיצובית ורכישת כלים ביקורתיים לניתוח צורה ומבנה תלת מימדיים. כל שיעור עוסק בנושא חדש, המתורגם לתרגיל, אשר מייצג היבט תלת מימדי, דרכו מתמודדים הסטודנטים עם סוגיות שונות בנוגע ליסודות המבנה, הצורה ומאפייני התקשורת של האובייקט.

מתח מבני- המחשת המושג מתח מבני מקרטון ביצוע וחוט תפירה אדום מחקר חומרי- תרגיל מחקר חומרי בקרטון ביצוע מתקפל - תרגיל ׳מתקפל׳ - קרטון ביצוע וחוט תפירה אדום מפגש בין שתי קוביות מקרטון ביצוע תרגיל מסכם- מיכלים- 5 מיכלים מקרטון ביצוע, אשר יכילו חומר לבחירת הסטודנט- מוצק/נוזל/גז. לכל מיכל ייעוד משלו- מקבל, מוסר, מציג, מתקפל, מאחסן.

אמיר יהב

תרגיל מסכם- מיכלים

5 מיכלים מקרטון ביצוע, לכל מיכל ייעוד משלו- מקבל, מוסר, מציג, מתקפל, מאחסן.

amiry_i.des

זיו ברלב

תרגיל מסכם- מיכלים

5 מיכלים מקרטון ביצוע, לכל מיכל ייעוד משלו- מקבל, מוסר, מציג, מתקפל, מאחסן.

ziv_idesign

נועם גולני

תרגיל מסכם- מיכלים

5 מיכלים מקרטון ביצוע, לכל מיכל ייעוד משלו- מקבל, מוסר, מציג, מתקפל, מאחסן.

noam_idesign

שילת יפרח מזוז

תרגיל מסכם- מיכלים

5 מיכלים מקרטון ביצוע, לכל מיכל ייעוד משלו- מקבל, מוסר, מציג, מתקפל, מאחסן.

Shilat_Yifrach_Mazuz

עומר אוסטר

תרגיל מסכם- מיכלים

5 מיכלים מקרטון ביצוע, לכל מיכל ייעוד משלו- מקבל, מוסר, מציג, מתקפל, מאחסן.

 

רוני פדידה

תרגיל ׳מתקפל׳

קרטון ביצוע וחוט תפירה אדום

__ronif

שאול גן סינקלר

תרגיל 'מתקפל'

קרטון ביצוע וחוט תפירה אדום

 

נועם גולני

מתח מבני

קרטון ביצוע וחוט תפירה אדום

noam_idesign

אריאל יעקובי

מתח מבני

קרטון ביצוע וחוט תפירה אדום

 

זיו בר לב

מתח מבני

קרטון ביצוע וחוט תפירה אדום

ziv_idesign

אמיר יהב

מחקר חומרי בקרטון ביצוע

שילת יפרח מזוז

מפגש בין שתי קוביות מקרטון ביצוע

גם אתם מתעניינים בעיצוב תעשייתי?

בואו ללמוד אצלנו בהדסה!

עולם במגמת שינוי מואצת, מציב אתגרים ומזמן הזדמנויות רבות ומרתקות, עבור אנשים, חברה ובעלי חיים.
אמפטיה, רגישות, קשב לאחר ורצון לחקור, להבין וליישם הם מוקד העשייה אצלנו בחוג.
אנו משתמשים במגוון הכישורים כדי לעזור ולחתור לשינוי. בואו ללמוד איתנו.