} Skip to the content
Menu

קצת על הקורס

מבוא לטכנולוגיה הוא המשך ישיר של הקורס 'מבנה וחומר' במהלך הקורס יחשפו הסטודנטים לטכנולוגיות ייצור רבות ובחומרים שונים. הקורס מתמקד בשלושה חומרים עיקריים עץ, מתכת ופלסטיק. במהלך הקורס הסטודנט ירכוש ידע והבנה כיצד לעשות תכנון בסיסי בעץ, מתכת ופלסטיק ויבחנו האפשרויות העיצוביות הגלומות בטכנולוגיות אלה ,תוך יישום ותרגום עיצובי של החומר הנלמד. הקורס מלווה בפרויקטים עיצוביים תלת-מימדיים בהם התלמיד יתנסה בחומרים ובטכנולוגיות, תוך מתן דגש על ההיתכנות התעשייתית וההשלכות של בשימוש בטכנולוגיות הנבחרות.

אביגיל בן חמו

ערכה לטיפוח זר פרחים

סט כלים, התרגיל המסכם של הקורס

דקל איזקסון

כלי נגרות

סט כלים, התרגיל המסכם של הקורס

שאול גן סינקלר

ערכת ליקוט פטריות

סט כלים, התרגיל המסכם של הקורס

רוני פדידה

כלי קליגרפיה

סט כלים, התרגיל המסכם של הקורס

__ronif

תרגילים לאורך הסמסטר

נועם גולני וישי סקליר

Allez Allez Add on

תרגיל בתכנון פלסטיקה, אובייקט שיודע להתחבר וליצור פונקציה חדשה או ערך

noam_idesignyishaysklare

עומר אוסטר

בונבוניירה קוקוס

תרגיל בתכנון תבנית ועובד, לאחר מכן שכפול היחידות ועיצוב מארז תואם

מאיה הלוי

בונבוניירה גולגלות

תרגיל בתכנון תבנית ועובד, לאחר מכן שכפול היחידות ועיצוב מארז תואם

maya_halevy_

רננה קליין

בונבוניירה כוכבי לכת

תרגיל בתכנון תבנית ועובד, לאחר מכן שכפול היחידות ועיצוב מארז תואם

renanaklein0

רוני פדידה

שחמט

תרגיל למינציה/ כיפוף ומחבר, יצירת אובייקט בשימוש באחת הטכנולוגיות

__ronif

קרן גרינברג

למינציה מתקן לגבינה

תרגיל למינציה/ כיפוף ומחבר, יצירת אובייקט בשימוש באחת הטכנולוגיות

אמיר יהב

כלי לקטורת

תרגיל למינציה/ כיפוף ומחבר, יצירת אובייקט בשימוש באחת הטכנולוגיות

amiry_i.des

גם אתם מתעניינים בעיצוב תעשייתי?

בואו ללמוד אצלנו בהדסה!

עולם במגמת שינוי מואצת, מציב אתגרים ומזמן הזדמנויות רבות ומרתקות, עבור אנשים, חברה ובעלי חיים.
אמפטיה, רגישות, קשב לאחר ורצון לחקור, להבין וליישם הם מוקד העשייה אצלנו בחוג.
אנו משתמשים במגוון הכישורים כדי לעזור ולחתור לשינוי. בואו ללמוד איתנו.