} Skip to the content
Menu

קצת על הקורס

סמינר פתיחת שנה ג' בשיתוף עם היחידה לשיקום בבית החולים הדסה הר הצופים. בהנחיית יפעת קינן מהחוג לעיצוב תעשייתי מכליל, רננה עדני מהמחלקה לפיזיותרפיה ועידית שמלה מהמחלקה לריפוי בעיסוק הסמינר מתקיים מדי שנה, מאז 2015, ועוסק בקידום חוויית המטופלים במוסדות רפואיים. הסמינר התקיים במשך 5 ימים אינטנסיבים וכלל, בין היתר, תצפיות מקוונות, תיעוד ומחקר של אופן העבודה והכלים העומדים לרשות המטפלים, זיהוי צרכים, יכולות, שאיפות והזדמנויות עיצוביות. הסמינר הסתיים בהצגת פתרונות מעשיים לקידום חוויית המטופלים עפ"י עקרונות התפיסה המכלילה. פתרונות אלו הועברו למחלקות לפיזיותרפיה ולריפוי בעיסוק להמשך מחקר ופיתוח.

רותם שפיגל, פליאה מנדל, עדי זיידל והלל נחליאל

Fill

לוח פעילות לחיזוק כריות האצבעות תוך שימוש במוטוריקה עדינה על ידי הכנסת חצאי עיגולים לתוך משושים בלוח המשחק.

adizaidel2 , pliahmandell , rshpigel

אור ונגרוביץ, עזרא פלדמן ועמנואלה אורן

Web

מערכת קליבות לשיפור מיומנויות מוטוריקה עדינה ולהארכת טווח תנועה. את הקליבות, בעלות מגוון ידיות הידוק, ניתן לחבר לאובייקטים שונים במרחב. הקליבות המחוברות בחלל מייצרות מערכת חיבורים דרכם המשתמש מעביר חוטים בצורות שונות. באמצעות חיבור הקליבות והשחלת החוטים מתרגל המשתמש פעולות של התנגדות, מוטוריקה עדינה וטווחי תנועה במרחב. לאורך היום טווים משתמשים שונים חוטים דרך מערכת הקליבות ויוצרים רשת חוטים ססגונית. הידיות מאפשרות מגוון דרגות של חיבורים ומותאמות ליכולותיהם של משתמשים שונים.

orweng95 , Emanuela_oren , eyf_design

חי סממה ויעל בן חמו

השאלת ציוד מ"יד שרה"

עיצוב מחדש להפניה להשאלת ציוד מיד שרה ממחלקת פיזיותרפיה בבית חולים הדסה, אשר מעלה את המוטיבציה לאסוף את הציוד הנדרש.

yaelbenhamu , hai_smama

תהילה וגנר, רני בן שלום ושיינא אורמן

Woodland

משחק טיפולי אשר מטרתו היא לייצב ולקבע אזורים שונים ביד ולאפשר תנועה של האיברים הרצויים. המשחק נולד מתוך צורך של מרפאים בעיסוק במחלקת השיקום בבית חולים ”הדסה“- לתרגל עם המטופל, לקדם אותו ולאפשר לו להניע את איבריו השונים בתנועות מגוונות- בדרך חווייתית, מכבדת ומקדמת. המשחק מיועד לאנשים בעלי קושי תפקודי ביד המתקשים להזיז את האיברים הנדרשים וכתוצאה מכך משתמשים בתנועות פיצוי של איברים אחרים. קושי הנובע בדרך כלל כתוצאה מאירוע מוחי או שבץ.

shayna-orman , tehilawagner

הדר ששון, אלומה ספירשטיין והדר לאוב

שיקום רצפת אגן

עיצוב מחדש לטופס מעקב אחר שיקום רצפת אגן המיועד לילדים תוך התייחסות להיבטים תפקודיים, רגשיים ותרבותיים.

Hadar.sass