} Skip to the content
Menu

בקורס לומדים הסטודנטים את יסודות הפרספקטיבה, הראייה הצורנית והרישום הידני

עומר אוסטר

אוזניות

דקל איזקסון

מצית

אשר סבאג

מסור חשמלי

רננה קליין

נעליים

תם אדל בן חמו

נעלי עקב

גם אתם מתעניינים בעיצוב תעשייתי?

בואו ללמוד אצלנו בהדסה!

עולם במגמת שינוי מואצת, מציב אתגרים ומזמן הזדמנויות רבות ומרתקות, עבור אנשים, חברה ובעלי חיים.
אמפטיה, רגישות, קשב לאחר ורצון לחקור, להבין וליישם הם מוקד העשייה אצלנו בחוג.
אנו משתמשים במגוון הכישורים כדי לעזור ולחתור לשינוי. בואו ללמוד איתנו.