} Skip to the content
Menu

קצת על הקורס

שיתוף פעולה בין קורס מחקר עיצוב מכליל וקורס תקשורת חזותית.

קורס 'מחקר עיצוב מכליל' מהווה גשר בין לימודי המבוא של שנה א' לפרוייקטים עיצוביים מלאים. במהלכו מתוודעים הסטודנטים לשלבים השונים בתהליך מחקר ופיתוח, כאשר הגישה המכלילה לעיצוב נידונה כחלק אינטגראלי בתהליכי המחקר והפיתוח. נלמדות מתודולוגיות של מחקר משתמשים פעיל בהתייחס למשתמשי ותרחישי קיצון ומתוך הכלת השונות (diversity). נידונים ומודגמים מכלול ההיבטים המרכיבים חויית משתמש במרחבים והקשרים שונים, תוך התייחסות מערכתית ורב מימדית לסוגיות של הנגשה, בכלל זה: ארגונומיה, קוגניציה, הנגשה שפתית, תרבותית וכלכלית. הקורס בוחן את הגישה המכלילה לעיצוב כמנוף לחדשנות וככללי ליצירת ערך עבור כלל המשתמשים. במקביל עוסק הקורס בהיבטים של תרבות, אסתטיקה, שפה צורנית ויחסי הגומלין שלהם עם פונקציה ונגישות. הפרויקט המרכזי בקורס עסק בנושא של שינה ובו פותחו מענים עיצוביים לאתגר: כיצד נוכל לקדם הרגלים, אורחות חיים ומרחבים לטובת שיפור השינה ואיכותה.

קורס 'תקשורת חזותית' מתכלל את מיומנויות הפרזנטציה לכדי יצירת מצגת שלמה המציגה פרויקט אחד. בדגש על שכלול המיומנות ליצרת סרטונים ככלי להצגת פרויקטים. נלמדים כלים ושיטות להעברת מסרים, נידונים מכלול ההיבטים המרכיבים חוייה בהקשרים שונים, מבחינה ויזואלית ותחושתית יחד עם יצירת הבנה, הנאה ושינוי תודעתי אצל הצופה. הסטודנטים מתרגלים מבניית סיפור, הצגת צורך, ניסוח ובניית הלוגיקה המובילה להבנת הפרויקט המוצג. בקורס נבחנת החוויה החזותית תוך פירוקה לכלים מעשיים, בדגש על סאונד, קומפוזיציה ותנועה. במהלך הקורס מתקיימת סדנה עם אנשי מקצוע מתחום הקולנוע. הסטודנטים מתנסים בבניית סטוריבורד ועבודה עם תוכנות עריכת וידאו. הפרויקט המרכזי של הקרס עסק בזיקוק ותמצות קונספט ותהליכי עבודה לכדי מצגת בסרטון וידאו.

אליעזר שלר, חמדת רוזיצקי ואור נעמן

WAVELY

אמצעי השכמה המותאם למשתמש ולשלב השינה בו הוא נמצא

or_naa95 , Hem.dat , theaishman

אלירן אבוקסיס, נועה מירון ועדי זגורי

MEZAME

מערכת יקיצה באמצעות אור המבוססת על טכנולוגית זכוכית חכמה

adiza_design , noa.m_design , eliransdesign

מוריה אביישר, מיתר לובוצקי ויעל וולס ונדל

DORMIDO

אמצעי לקידום איכות השינה אצל נשים על ידי ויסות רגשי

meich_design , yaelwallis_design , moriya.avi

יובל סמואל אריכא ותהילה צוריאל

StrechUP

אמצעי לקידום ערנות ובטיחות בקרב עובדי משמרות

tehillazi , yuval_i.design

תמר עמר ושני שפירא

MOSCENT

ממשק להפצת ריח לשיפור מצב הרוח בבוקר

shanisha_design , tamar_a_design0.1

זוהר פיפס ורונאל פוקסמן

Family together

מערכת שינה מודולרית ללינה משותפת

ronelfoxman , zoharph_design

גם אתם מתעניינים בעיצוב תעשייתי?

בואו ללמוד אצלנו בהדסה!

עולם במגמת שינוי מואצת, מציב אתגרים ומזמן הזדמנויות רבות ומרתקות, עבור אנשים, חברה ובעלי חיים.
אמפטיה, רגישות, קשב לאחר ורצון לחקור, להבין וליישם הם מוקד העשייה אצלנו בחוג.
אנו משתמשים במגוון הכישורים כדי לעזור ולחתור לשינוי. בואו ללמוד איתנו.