Skip to the content
Menu

קצת על הקורס

העמקת הידע בחומרים זמינים וטכנולוגיות נגישות תוך ביצוע הסיטואציה אליה נקלענו בשנה האחרונה, משנה כליל את תפיסת המרחב, אליה התרגלנו בעשרות השנים האחרונות. הרגלים ותפיסות עומדים למבחן מחודש, ופעולות שחווינו כמובנות מאליהן אינן נגישות לנו יותר. אי הוודאות לגבי משך הזמן בו המרחב שלנו יהיה מוגבל ומנוטר, קושרת את הזמן והמרחב ביחס הפוך: המרחב קטן והזמן מתארך. זה הוא הנושא המרכזי בקורס השנה. בדקנו את הקשר בין חלל וחוויה פיזיים ובין חלל וחוויה וירטואליים והשינויים התפיסתיים, הנובעים מכך. בין היתר פעלנו בחללים פרטיים פיזיים, שהופכים בכורח לחללי עבודה ומפגש ציבוריים, חוויה וירטואלית של חללים פיזיים ותקשורת דרך מסכים. מכיוון שהקורס יועד להיות מקוון כולו, הוא תוכנן לעבודה מרחוק ולהצגה דרך מסכים.

מטרת הקורס היא להקנות ידע והבנה של חווית האדם בחללים ומרחבים, מתוך קנה-מידה אנושי ומתוך הקשר שבין אובייקט לקונטקסט הכללי ולחלל האדריכלי. דגש מושם על הבנת היבטים מכלילים בעיצוב חלל והשפעת מבנה חללים על תפקוד ורווחת האדם.

פליאה מנדל והדר לאוב

מסכות בתרחיש ספוקלטיבי

אביזר לביש לפנים ליצירת אינטראקציה בין אישית תוך שמירה על ריחוק חברתי

pliahmandell

דימה בוגוסלביץ, דין דה גרוט ודוד אטיאס

noise reduction

יצירת מרחב שקט אשר מהווה מקלט זמני בתוך המרחב הציבורי על-ידי הצבת מבני ישיבה המחלישים רעשי רקע. מבנה רהיט המותאם לרחוב עשוי מלוחות עץ המחוברים אחד לשני על ידי זיזי עץ המשלימים צורה פוליגונית, מחובר לרצפה עם עמוד פלדה בצורת משושה לשימור המבנה הפוליגוני.

david.j.attias , Dima_b20

רותם שפיגל, אור ונגרוביץ והלל נחליאל

sidewalk picnic

שולחן לאכילה בחוץ המותאם לתקופת הקורונה המתלבש על עמודים הקיימים ברחוב ויוצר חווית אכילה חדשה

orweng95 , rshpigel

תהילה וגנר ושראל עטיה

קסדת מרחב אישי במרחב ציבורי

אובייקט ראש המותאם אינדיבידואלית למשתמשת עליה ערכנו את המחקר. הקסדה מאפשרת חשיפה סלקטיבית באמצעות פרישה והכפלת החלל העוטף את המשתמש\ת. בתוך הקסדה ישנה מראה פנימית המגדילה באופן ויזואלי את נפח החלל ומאפשרת בחינה מקיפה של הסביבה.

sarelat89 , tehilawagner

עמנואלה אורן, חי סממה ואלומה ספירשטיין

תחנת אוטובוס Being

אמצעי להגברת נוכחות בזמן השימוש בנייד בחללי מעבר

Emanuela_oren , hai_smama

גם אתם מתעניינים בעיצוב תעשייתי?

בואו ללמוד אצלנו בהדסה!

עולם במגמת שינוי מואצת, מציב אתגרים ומזמן הזדמנויות רבות ומרתקות, עבור אנשים, חברה ובעלי חיים.
אמפטיה, רגישות, קשב לאחר ורצון לחקור, להבין וליישם הם מוקד העשייה אצלנו בחוג.
אנו משתמשים במגוון הכישורים כדי לעזור ולחתור לשינוי. בואו ללמוד איתנו.