Skip to the content
Menu

קצת על הקורס

הקורס, שנלמד השנה ברובו מרחוק, ממשיך את ההיכרות עם מורפולוגיה ומשמעויותיה, שמתחיל בסמסטר א׳. הקורס מתמקד בתרגום תוכן לצורה תלת ממדית, הגיון מבני ותפקוד אובייקט. אנו מתמקדים לאורך כל הסמסטר בשכלול אמצעי הביטוי האישיים בעזרת מחקר צורני מתמשך, מתוך מטרה להרחיב את יכולות העשייה העיצובית של כל אחד מהסטודנטים. מהלך הסמסטר בנוי מתרגילים קצרים, שמתווים את תהליך הלמידה ומתרגיל מסכם, בן חודש, המאפשר תהליך פיתוח ארוך יותר, הכולל מחקר, ניתוח, אפיון, יצירת סצנריו ואופני שימוש וריבוי מודלים לפיתוח צורני. התרגיל המסכם השנה עסק בריטואלים: ניסוח סצנריו של טקס קיים או אלטרנטיבי ועיצוב משפחת אובייקטים עבורו.

שאול גן סינקלר

קערות קימצ׳י

מנחה: גלית שבו

זיו ברלב

אימון זוגי

מנחה: גלית שבו

ziv_idesign

נועם גולני

טקס מוצ׳י

מנחה: גלית שבו

noam_idesign

מאיה הלוי

מסכות מיגרנה

מנחה: גלית שבו

maya_halevy_

קרן סינגר

טקס צביעת פנים וגוף בשבטים אפריקאים

מנחה: יורם פוני

תם בן חמו

טקס המתים

מנחה: גלית שבו

Tomtomtomitom

דקל איזקסון

טקס מאטה

מנחה: גלית שבו

אופיר ספורטס

טקס הבונה

מנחה: יורם פוני

ofir_saportas

רננה קליין

מלך האריות

מנחה: יורם פוני

renanaklein0

רוני פדידה

טקס

מנחה: יורם פוני

__ronif

הילה לזרסון

טקס הכנת צ'אי מסאלה הודי

מנחה: יורם פוני

hilalazarson

קרן גרינברג

מנדלה אישית

מנחה: גלית שבו

נועה כהן

טקס הבדלה

מנחה: יורם פוני

אריאל יעקובי

טקס הרסאסאיי

טקס להוצאת עין רעה של העדה העירקית

מנחה: יורם פוני

שיר צוקרון

טקס שתיית המאצ׳ה

מנחה: יורם פוני

Shir_tsukrun

אילון תמם

טקס קעקוע סאק יאנט תאילנדי

מנחה: יורם פוני

eylon_tamam

ישי סקליר

טקס עישון

מנחה: גלית שבו

yishaysklare

אמיר יהב

גירוש נמלים

מנחה: גלית שבו

amiry_i.des

הראל יחיה

ריטואל תה

מנחה: גלית שבו

harel1998

עומר אוסטר

כלים מנייר אורז

מנחה: גלית שבו

תרגיל ארכימדס

נועם גולני

הידראוליקה

מנחה: גלית שבו

noam_idesign

תם בן חמו

טוטם

מנחה: גלית שבו

Tomtomtomitom

גם אתם מתעניינים בעיצוב תעשייתי?

בואו ללמוד אצלנו בהדסה!

עולם במגמת שינוי מואצת, מציב אתגרים ומזמן הזדמנויות רבות ומרתקות, עבור אנשים, חברה ובעלי חיים.
אמפטיה, רגישות, קשב לאחר ורצון לחקור, להבין וליישם הם מוקד העשייה אצלנו בחוג.
אנו משתמשים במגוון הכישורים כדי לעזור ולחתור לשינוי. בואו ללמוד איתנו.