Skip to the content
Menu

קצת על הקורס

״עיצוב השירות״ הינו תחום הממנף מתודולוגיות מתחום העיצוב לטובת פרויקטים תהליכיים ומערכתיים במגזר הציבורי או העסקי ובאפיון נקודות הממשק עימם. אם בעבר תוצר של פרויקט עיצובי היה במהותו פיזי, הרי שבעיצוב השירות התוצרים כוללים תכניות פעולה, גיבוש ואפיון תהליכים, הנגשת מידע, אפיון עיצובי של שפה תקשורתית ושל נקודות ממשק - במרחב הפיזי, בדיגיטל ובחומרים נלווים. התפתחותו של התחום הגיעה בעקבות ההכרה הגוברת בתרומתו של העיצוב לבניית תהליכים משמעותיים במרחבים ובמערכות מורכבות, מתוך הבנה מעמיקה של מכלול המשתנים, הצרכים והשותפים לפרויקט. כיום, פרויקטים רחבי יריעה במערכות בריאות, בשירותים מוניציפאליים, בבנקאות, באקדמיה ובמגזר העסקי מובלים ע״י מעצבים, לטובת בניית שירותים איכותיים המייצרים ערך עבור המשתמשים. הקורס מתנהל במתכונת של סמינר מרוכז, במהלכו מתוודעים הסטודנטים אל שיטות המחקר ושלבי העבודה הנהוגים בתחום ומבצעים תהליך שלם בסופו מוצגת הצעה פרוגרמטית, רכיבים מערכתיים, אפיון השפה העיצובית. השנה עסק הקורס בנושא של תזונה ופעילות גופנית בקרב ילדים ובני נוער בשגרה ובעתות משבר (מגבלות קורונה, ריחוק חברתי, סגר ובידוד).

עדי זגורי, מיתר לובוצקי, דנה זלטה, נועה מירון, רעות מוזס

Bugbuddy

מערכת יחסים של אחריות הדדית בין הילד לדמות. הדמות נוכחת הן פיזית והן וירטואלית ומותאמת לגילאי 9-12.
הדמות תלווה את הילד במהלך היום, מרגע ההשכמה עד רגע התארגנות לשינה ותתן תחושת ליווי ותמיכה בזמן הסגרים והשהייה הממושכת בבית בתקופת הקורונה.
בתמורה- הילד ישמר את ה‘אנרגיה‘ של הדמות: ידאג להאכיל אותה, לבצע איתה פעילות גופנית
ולתת לה לנוח ממסכים. בעזרת ההשלכה הפסיכולוגית הזו יאמץ הילד אורח חיים בריא.

meich_design , adiza_design , noa.m_design , dzaltadesigns , tvpy25

גוני ממן, רונאל פוקסמן, תמר עמר, יובל סמואל

אקטיביזם

כ70 אחוז מבני הנוער העלו במשקל במהלך מגפת הקורונה.

"אקטיביזם"- הינה תנועת נוער אינטרנטית הנועדה להעצים ילדים ונוער כסוכני שינוי לקידום אורח חיים בריא.
הפלטפורמה מעניקה חיבור בין העולם הוירטואלי לפיזי תוך תשומת לב ליכולת ההעצמה הטמון בכל ילד על סביבתו הקרובה גם זמן משבר וניתוק חברתי.

yuval_i.design , gonymaman , tamar_a_design0.1 , ronelfoxman

גם אתם מתעניינים בעיצוב תעשייתי?

בואו ללמוד אצלנו בהדסה!

עולם במגמת שינוי מואצת, מציב אתגרים ומזמן הזדמנויות רבות ומרתקות, עבור אנשים, חברה ובעלי חיים.
אמפטיה, רגישות, קשב לאחר ורצון לחקור, להבין וליישם הם מוקד העשייה אצלנו בחוג.
אנו משתמשים במגוון הכישורים כדי לעזור ולחתור לשינוי. בואו ללמוד איתנו.