Skip to the content
Menu

פלטפורמה להקניית מיומנויות למידה מתקדמות לתלמידי כיתות ד'-ו'

...

מנחה: פרופ' קני סגל

"לצאת מהקופסה" היא פלטפורמה לימודית, הבאה לידי ביטוי בערכת למידה, שתאפשר לתלמידים את המרחב הראוי ללמוד בו ותייצר מוטיבציה פנימית, למידה לשם למידה ומתוך סקרנות. בעזרת הערכה, התלמיד רוכש מיומנויות של המאה ה-21, מיומנויות מתקדמות של למידה עצמאית, חשיבה נכונה ותהליך מחקר משמעותי מתוך חוויה חיובית, אשר יעזרו לו בכל שלבי החיים.

מסגרת החינוך לא תמיד מאפשרת לתלמידים ללמוד כלים עדכניים שישמשו אותם בעתיד ויאפשרו להם לגלות את החוזקות שבהם.
מכיוון שהעתיד אינו ידוע מבחינה תעסוקתית, ומשום שהילדים חשופים לידע בשפע, נשאלת השאלה מה הם אותם כלים שרצוי להנגיש לילדים במסגרת החינוכית במאה ה-21?

תלמידים לומדים היטב כאשר הם מעורבים בתהליך הלמידה באמצעות שכלם, דמיונם, רגשותיהם וגופם; התוצר של מעורבות זו הוא הבנה של רעיונות בעלי ערך

פרופ' יורם הרפז

ילד שהפנים את התוצאות החיוביות של הלמידה העצמית והעבודה הקשה, לא ישכח אותן במהרה. ילד שלמד איך ללמוד ולעבוד כדי להגשים את חלומותיו, לבד או בקבוצה, יוכל לרכוש לעצמו ידע חדש בכל גיל

ד"ר רועי צזנה

הערכה יכולה לשמש כמערכת למידה עצמאית, או כחלק ממערכי שיעור כיתתיים וקבוצתיים, בהנחיית המורה. מקרה הבוחן המוצג בפרויקט הינו ערכת למידה בנושא "פעילות הלב", כחלק ממערך ערכות בנושא "גוף האדם". החזון הוא לפתח בעתיד ערכות נוספות במגוון רחב של נושאים לימודיים, על בסיס השיטה המפותחת.

קצת עליי

'ספיר רבינוביץ

מעצבת מוצר וחווית משתמש,
עם תשוקה גדולה לפתרון בעיות.
מאמינה שעיצוב טוב יכול לשנות את פני המציאות,
שואפת לעצב לצרכים אנושיים באופן יצירתי,
מתוך מחקר מעמיק והבנת המשתמשים.

גם אתם מתעניינים בעיצוב תעשייתי?

בואו ללמוד אצלנו בהדסה!

עולם במגמת שינוי מואצת, מציב אתגרים ומזמן הזדמנויות רבות ומרתקות, עבור אנשים, חברה ובעלי חיים.
אמפטיה, רגישות, קשב לאחר ורצון לחקור, להבין וליישם הם מוקד העשייה אצלנו בחוג.
אנו משתמשים במגוון הכישורים כדי לעזור ולחתור לשינוי. בואו ללמוד איתנו.