Skip to the content
Menu

אפליקציה להנגשת שירותי בריאות למבקשי מקלט, המתמקדת בגישור על פערים שפתיים ותרבותיים, ובמתן מענה בזמן חרום

...

מנחה: יפעת קינן גיא

בתקופה בה מיליוני אנשים נעים ברחבי העולם בחיפוש אחר הזדמנויות טובות יותר – אם בתעסוקה ובשכר, אם בחינוך ובהשכלה, אם בתנאים סוציאליים, ואם במעבר מאזורי סכנה ומעימותים צבאיים למדינות בטוחות יותר - הזכויות הניתנות להם במדינה אליה הגיעו נקבעות בהתאם למעמדם.

ומה אם אין להם מעמד?

מתן שירותים רפואיים וטיפוליים איכותיים לאוכלוסיית מבקשי המקלט מהווה אתגר עצום.
בשנה האחרונה התנדבתי במרפאת מבקשי המקלט בירושלים, התנסיתי ביצירת ערוצי תקשורת עם מבקשי מקלט ובחנתי דרכים עיצוביות לשיפור שירותי הבריאות במרפאות אלה.

במסגרת הפרויקט חקרתי כיצד ניתן לייעל את מתן השירות הרפואי, לקצר את זמן הטיפול ולהפחית את החשש מהצוות במרפאה – באמצעות מיתוג, אמצעים חזותיים ואפליקציה שעיצבתי.
הרעיונות והעקרונות העיצוביים שפיתחתי נותנים מענה לאתגר של קשיי תקשורת הנובעים מפערים שפתיים ותרבותיים, מטראומות ומאילוצים כלכליים. הפרויקט מבוסס על פתרונות מעשיים ואמפתיים שמגשרים על פערים שונים ועשויים לחולל שינוי ולקדם את הטיפול הרפואי הניתן למבקשי המקלט בישראל.

Amit Yankovich

קצת עליי

עמית ינקוביץ

אני אוהבת ליצור פתרונות משמעותיים על פני פלטפורמות פיזיות ודיגיטליות
המניעות שינוי יצירתי, רציונלי ורגשי.
נרגשת לגלות דרכי חשיבה חדשות, ללמוד טכנולוגיות שונות,
להעשיר את הידע שלי ולחקור גבולות חדשים.
בזמני הפנוי מטפסת וחובבת יוגה.

גם אתם מתעניינים בעיצוב תעשייתי?

בואו ללמוד אצלנו בהדסה!

עולם במגמת שינוי מואצת, מציב אתגרים ומזמן הזדמנויות רבות ומרתקות, עבור אנשים, חברה ובעלי חיים.
אמפטיה, רגישות, קשב לאחר ורצון לחקור, להבין וליישם הם מוקד העשייה אצלנו בחוג.
אנו משתמשים במגוון הכישורים כדי לעזור ולחתור לשינוי. בואו ללמוד איתנו.