Skip to the content
Menu

פלטפורמה דיגיטלית לייעול תהליך טיפול נפשי- מסע אישי בעולם תלת מימדי

...

מנחה: פרופ' קני סגל

עולם הטיפול משתנה. לטיפול פנים מול פנים תמיד יהיה מקום, זהו הטבע האנושי שלנו. אבל המציאות היא, שבשנה האחרונה, 80% מהמטפלים שבעברם טיפלו רק פנים מול פנים, התחילו לטפל גם דרך המחשב. המגמה הזאת צפויה לעלות ולהתחזק, ובמציאות כזו, עלינו לפתח כלים דיגיטליים חדשים שיתמכו בשיטות הטיפול המסורתיות ובמיוחד בטיפולים מרחוק דרך המחשב.

DEXTRO היא פלטפורמת VR המאפשרת ביטוי של העולם הפנימי של מטופלים באמצעות גירוי האונה הימנית במח האחראית על תהליכי עיבוד ויזואלי, יצירה, דמיון ורגש. השימוש באונה הימנית מאפשר לנו להתבטא בצורה עמוקה ומדויקת, תהליך אשר מייעל את תהליך הטיפול.

גירוי האונה הימנית

במוחו של אדם עוזר לו להיפתח ומאפשר לו ביטוי של התת מודע באמצעות כלים לא-מילוליים.
תהליך זה מאפשר לייעל ולדייק את הטיפול.

במח שלנו יש אונה שמאלית ואונה ימנית, האונה השמאלית אחראית על תהליכי החשיבה הלוגית והידע והימנית על תהליכי עיבוד ויזואלי, יצירה, דמיון ורגש.

Bar Kin

קצת עליי

ברקין

אני איש של עיר שגדל בקיבוץ
גאה להגיד שגדלתי על טלוויזיה וסרטים כשלא האכלתי שרקנים בפינת החי של דוד שלי.
אני אוהב סיפורים יותר מהכל,
את הצד הוויזואלי שלהם, התוכן, הפרטים הקטנים, המסר ובעיקר - את החוויה שהם מעבירים.

גם אתם מתעניינים בעיצוב תעשייתי?

בואו ללמוד אצלנו בהדסה!

עולם במגמת שינוי מואצת, מציב אתגרים ומזמן הזדמנויות רבות ומרתקות, עבור אנשים, חברה ובעלי חיים.
אמפטיה, רגישות, קשב לאחר ורצון לחקור, להבין וליישם הם מוקד העשייה אצלנו בחוג.
אנו משתמשים במגוון הכישורים כדי לעזור ולחתור לשינוי. בואו ללמוד איתנו.