Skip to the content
Menu

אפליקציה לליווי נשים ישראליות, מלפני תהליך ההריון דרך ההריון ועד אחרי הלידה, מרגיעה ומאפשרת יצירת קהילה וקבלת מידע פרסונלי, זמין ואמין

...

מנחה: לירן אלבז בלוך

"יש נשים שתבואנה כמה וכמה פעמים למיון כדי לבדוק את דופק העובר" דר' דניאלה נווה, רופאת נשים.

מתוך כאבן של נשים בהריון שהשתתפו במחקר, החוות לחץ חרדה ובלבול, ותיקוף הצרכים והפערים על ידי נשות מקצוע והמחקר שנעשה, הגעתי ליצירה של ואלרי. ואלרי (על שם הוואלרו), היא אפליקציה המלווה נשים ישראליות בהריון, אלו המתכננות הריון ואלו שילדו, במטרה להפחית את סף החרדה, אשר מגדילה את הסבירות לבעיות התפתחות-מוטוריות ומנטליות, וכן מגדילה את הסיכוי ללידות שקטות. אחד הכליים המרכזיים הוא יצירת קהילה מחבקת ועוטפת, עם מגוון רחב של נושאים בתחומים השונים, אך לצד זאת פרסונאליות, כך שכל אחת מתמקדת במה שטוב לה.

Prototype

Amit Nuri

קצת עליי

עמית נורי

אני עמית, נשואה לאיתי ואמא לכליל. את הפרוייקט התחלתי מתוך חוויה אישית, ורצון לתת מענה לבעיה שמצאתי כי קיימת בחברה הישראלית. עם המשיכה לתחום ה- UX UI , למדתי והעמקתי בכלים רלוונטים כיום בשוק, במחקר המשתמשים, בתצורה ובתהליך העבודה, ובתכנים ששני העולמות הללו מציעים, על מנת לרקום את הפתרון שראיתי לנכון.

גם אתם מתעניינים בעיצוב תעשייתי?

בואו ללמוד אצלנו בהדסה!

עולם במגמת שינוי מואצת, מציב אתגרים ומזמן הזדמנויות רבות ומרתקות, עבור אנשים, חברה ובעלי חיים.
אמפטיה, רגישות, קשב לאחר ורצון לחקור, להבין וליישם הם מוקד העשייה אצלנו בחוג.
אנו משתמשים במגוון הכישורים כדי לעזור ולחתור לשינוי. בואו ללמוד איתנו.