Skip to the content
Menu

ערכת גידול צמחי תבלין טיפולית

...

מנחה: פרופ' דינה שחר

גינת הינה ערכה לגידול צמחי תבלין המעבירה את המגדל / הגנן תהליך של התחברות לצמחים ורותמת אותו ללקיחת אחריות בגידולם וטיפוחם. המערך כולל אביזרים ליצירת ערכות גינון אישיות לאנשים עם מוגבלות שכלית ומערך הדרכה נלווה באתר, למטפלים ולמדריכים.

דרך יצירת מרחב הגינון האישי, שיקוף והעצמה של תהליכים בגינה וטיפול בה לאורך זמן, הערכה מקדמת אצל המטופלים היבטים קוגניטיביים ופעולות סנסו-מוטוריות, ומפתחת בהם תחושה של שייכות, מסוגלות ואחריות.

עקרונות המובילים את הפרויקט: במהלך גיבוש המוצר, חקרנו את השטח ועבדנו צמוד עם האוכלוסיה שעבורה נוצר המוצר. מתוך הבנה של המציאות המתרחשת ומתוך הבנת מאפייני המשתמשים, גיבשנו 3 עקרונות אשר יהוו את יסודות המוצר:

חומרים

החלקים המונחים על האדמה נעשו מחומרים מתכלים, אשר בתנאי חוץ של הגינה הם מתמוססים ונהיים חלק מאדמת הגינה ואף מדשנים אותה.
האלמנטים בערכה מעוצבים בצורות עגולות, באים לרמז על המעגליות הנמצאת בחיים שלנו, ובמחזוריות המעגלית הקורת בגינה.

הערכה נולדה מתוך רצון להנגיש את תחום הגינון הטיפולי לאוכלוסית האנשים בעלי מוגבלות שכלית. הגינון מהווה כלי טיפולי אופטימלי, אך יש צורך במדריך שמתמחה בגינון טיפולי על מנת לתת למטופל כלים מתאימים של למידה והתנסות.
ערכת “גינת” באה על מנת להעניק כלים טיפוליים ללא צורך במדריך המתמחה בגינון טיפולי. היא מתאימה לכל משתמש שיש לו נכונות לעבוד עם מגע האדמה, אשר יש לו מדריך שמאמין בו ורוצה לקדמו.

למשתמש יש מקום להחליט ולבחור אך אין מקום לטעות. הערכה מעוצבת בצורה המכוינה אותו לעבר מטרתה ולעבר השימוש בה וגידול נכון של הצמח.

קצת עליי

שפרה גרנר

מעצבת חוויות.
עם אמפטיה ואינטואיציה.
פשטות היא מילת הקסם המובילה אותי
לעבר החיפוש אחר אסתטיקה ופונקציה.
נמשכת לטבע, אנשים ודברים מעוררי שמחה.

גם אתם מתעניינים בעיצוב תעשייתי?

בואו ללמוד אצלנו בהדסה!

עולם במגמת שינוי מואצת, מציב אתגרים ומזמן הזדמנויות רבות ומרתקות, עבור אנשים, חברה ובעלי חיים.
אמפטיה, רגישות, קשב לאחר ורצון לחקור, להבין וליישם הם מוקד העשייה אצלנו בחוג.
אנו משתמשים במגוון הכישורים כדי לעזור ולחתור לשינוי. בואו ללמוד איתנו.