Skip to the content
Menu

קצת על הקורס

קורס סטודיו יצירתיות מהווה בסיס מעשי לאבני היסוד של השפה הצורנית התלת מימדית.
מטרתו היא להקנות לסטודנטים מיומנויות של חשיבה יצירתית, פיתוח רעיון, העברת מסר ותקשורת בתלת מימד, כמו גם רכישת כלים ביקורתיים לניתוח צורה ומבנה תלת מימדיים.
התרגילים בקורס יבוצעו ברובם מקרטון ביצוע, ודרכם נבחן הקשרים בין צורה ובין משמעות, תוך חיפוש מתמיד אחר הקשרים רעננים.
מהלך הקורס נבנה בהדרגה מהבנת הצורה הבסיסית, דרך קומפוזיציה מורכבת ועד לתפקוד צורה במוצר.

חמדת רוזיצקי

תרגיל מתקפל

הסטודנטים נתבקשו לעצב אובייקט מתקפל מקרטון ביצוע וחוט אדום.

תוך התייחסות ומתן דגש ליחסיות בין מצבי האובייקט השונים, לקומפוזיציה ולתנועה.

תרגיל מסכם

הסטודנטים נתבקשו לעצב 5 מכלים מקרטון ביצוע בלבד
אשר יכילו חומר חופשי לבחירת הסטודנט.
לכל אחד מחמשת המכלים ייעוד משלו:
מוסר, מקבל, מציג, מאחסן ומתקפל

מוריה אבישר

מכלים לצ'ילי גרוס

מיתר לובוצקי

מכלים לעלי תה

מיכל אחד מתוך סדרה של חמישה

חמדת רוזיצקי

מכלים לעדשים שחורות

מיכל מוסר ומיכל מקבל מתוך סדרה של חמישה.

גם אתם מתעניינים בעיצוב תעשייתי?

בואו ללמוד אצלנו בהדסה!

עתידנות, טכנולוגיה, לייפסטייל, ילדים, קשישים, צבים וכלבים - כל אלו ועוד מקבלים התייחסות בפרוייקטי הגמר של החוג לעיצוב תעשייתי מכליל.עתידנות, טכנולוגיה, לייפסטייל, ילדים, קשישים, צבים וכלבים - כל אלו ועוד מקבלים התייחסות בפרוייקטי הגמר של החוג לעיצוב תעשייתי מכלי