Skip to the content
Menu

מדריך לעיצוב דיגיטלי לאנשים עם אפזיה ואפליקציה לליווי אנשים אחרי אירוע מוחי ואפזיה ולמשפחותיהם

...

מנחה: פרופ' קני סגל

בחרתי להנגיש את המידע דרך אפליקציה המתמקדת בנושא השיקום ומלווה אנשים עם אפזיה ובני משפחתם, בכל שלבי השיקום.
האפליקציה מיועדת לשלושה סוגי משתמשים: אנשים עם האפזיה, המשפחות והמטפלים. המידע המוצג מסונכרן ומותאם באופן אישי לכל משתמש.
כדי להנגיש את האפליקציה ולעצבה באופן שיהיה מותאם לאנשים עם אפזיה, איגדתי לספר הנחיות את המחקר שערכתי, לפי הידע שקיים כיום בתחום ולפי בדיקת המשתמשים של קהל היעד שערכתי הן עם אנשים עם אפזיה והן עם קלינאיות תקשורת (בעזרת "מכון אדלר").

בימנו, השימוש במדיה הדיגיטלית הפך מקור לקבלת מידע ולגשר עבור כלל האנשים להיות חלק מהחברה. עבור אנשים עם אפזיה* השימוש במדיה דיגיטלית מהווה מכשול.

*אפזיה היא פגיעה נרכשת בשפה, בדיבור ובתקשורת. והיא נגרמת בעקבות פגיעה מוחית. הפגיעה מתרחשת בארבעת ערוצי השפה: דיבור, הבנה, קריאה וכתיבה.

היות והיכולת של האנשים עם האפזיה לקבל מידע הוא לקוי, הם אינם יכולים לקבל את המידע הרלוונטי עבורם באינטרנט בנושא השיקום, ובכדי להשיב ולהגביר את עצמאותם, יש צורך בהנגשת מידע.

ספר הנחיות

ספר ההנחיות נועד כדי שמעצבים יוכלו ליצור פלטפורמה דיגיטלית מותאמת לאנשים עם אפזיה. הספר, שתוכנו מייושם בעיצוב, מפרט את ההנגשות שיש לעשות במגוון נושאים ומסביר בכל שלב כיצד לבצע את העיצוב הדיגטלי עבור אנשים עם אפזיה ולעקוף את הקושי המרכזי שלהם בהבנת השפה.

Bar Babu

קצת עלי

בר באבו

מעצבת תעשייתית עם משיכה לאפיון ועיצוב חווית משתמש. אוהבת את שלבי המחקר, מתודולוגיות שונות ופיתוח רעיונות, תוך מתן מענה לצורכי המשתמש

גם אתם מתעניינים בעיצוב תעשייתי?

בואו ללמוד אצלנו בהדסה!

עתידנות, טכנולוגיה, לייפסטייל, ילדים, קשישים, צבים וכלבים - כל אלו ועוד מקבלים התייחסות בפרוייקטי הגמר של החוג לעיצוב תעשייתי מכליל.עתידנות, טכנולוגיה, לייפסטייל, ילדים, קשישים, צבים וכלבים - כל אלו ועוד מקבלים התייחסות בפרוייקטי הגמר של החוג לעיצוב תעשייתי מכלי