Skip to the content
Menu

ממשק אינטראקטיבי לתכנון טיול אחראי

...

מנחה: דינה שחר

פלטפורמה דיגיטלית המאפשרת לתיירים וטיילים לממש אלטרנטיבה תיירותית המתחשבת בסביבה, באורח החיים של התושבים ובתרבותם. הממשק מעלה את המודעות להיבטים של קיימות בתחום התיירות ולהשלכות הסביבתיות והחברתיות הכרוכות בבחירת היעד, אופן ההגעה אליו והשהות בו - מגורים, תזונה וכו׳. הממשק נותן מידע וכלים לקבלת החלטות מושכלות ומתחשבות ומעודד חויית טיול משמעותית ע״י הצעת חלופות שונות בהתאמה אישית. הפלטפורמה היא גם פורום אקטיבי המספק תמיכה, שיתוף ועידוד של קהילת המטיילים.

".כשיש עודפי תיירות, ואין שליטה, ואין ניהול - נוצר נזק סביבתי"

פרופ' יואל מנספלד
Almog Gal

קצת עלי

אלמוג גל

מעצבת מתוך רצון לתת מענה לצרכיו של
המשתמש ולשפר את חווית השימוש במוצר.
מתעניינת במיוחד בזיהוי של צרכים לעיצוב
מוצרים חדשניים, יחודיים ובעלי ערך שעושים שימוש
ביכולות טכנולוגיות מתקדמות לשיפור איכות החיים.

גם אתם מתעניינים בעיצוב תעשייתי?

בואו ללמוד אצלנו בהדסה!

עתידנות, טכנולוגיה, לייפסטייל, ילדים, קשישים, צבים וכלבים - כל אלו ועוד מקבלים התייחסות בפרוייקטי הגמר של החוג לעיצוב תעשייתי מכליל.עתידנות, טכנולוגיה, לייפסטייל, ילדים, קשישים, צבים וכלבים - כל אלו ועוד מקבלים התייחסות בפרוייקטי הגמר של החוג לעיצוב תעשייתי מכלי