Skip to the content
Menu

ניווט בשטח הפקר

...

מנחה: גלית שבו

הנתונים הנאספים, על ידי המשתמשים עצמם, יספקו לקהילת התושבים בסיס מידע אמין לטענותיהם ותחושותיהם כלפי המרחב בו הם חיים.

הפרויקט מבקש לבחון את התפיסות ההיררכיות המגדירות ומבדילות בין אוספי המידע לצרכניו, ומערער על המוסכמות באשר לשאלה מהו מידע אמין בפער שבין האובייקטיבי לסובייקטיבי.

תקווה היא מפה אינטראקטיבית לניווט ושיטוט בדרום תל אביב. משתמשי המפה מדווחים על אירועים וסיטואציות אליהם נחשפו בעת הליכתם באיזור, וכך מעדכנים בזמן אמת את שאר המשתמשים, שישקלו את דרכם לפי הנתונים המוצגים במפה.

על סמך נתונים אלו "ת֫קווה" מציעה מסלולי הליכה המאפשרים עקיפה של גורמי הסיכון.

השימוש הקהילתי במפה מעלה את רמת הביטחון של התושבים והמבקרים, ומספר את הסיפור של דרום תל אביב כפי שחווים אותו תושביה.

רחובות דרום תל אביב התדרדרו בעשור האחרון למצב קשה ביותר.

אל תוך השכונות, המאכלסות תושבים במצב סוציו אקונומי נמוך, הובאו עשרות אלפי מסתננים שהשפיעו לרעה על מאזן החיים. המעבר ברחובות אלו מאיים (בלשון המעטה) על עוברים ושבים, וכולל חשיפה למראות קשים. הסיטואציות הבעייתיות אליהן נקלע מבקר זמני בשכונה הן מציאות יומיומית עבור תושביה.

ההליכה בשכונה, כפי שמעידים תושביה, גם הצעירים והנועזים שבהם, מרתיעה ומחייבת דריכות תמידית במקום שאמור להיות הבטוח ביותר- הבית

אם השלושה ג'אברים נתפסו עלייך- הלך עלייך. אתה יכול להילחם או לברוח

מתן

כשאני הולך בשכונה אני מסתכל על הסביבה דרוך, וחושב אם יקרה לי משהו- מה אני יכול להרים-
אבן, מקל או משהו שיכול לעזור לי במידה ויקרה משהו

אביחי
Eliraz Eitam

קצת עלי

אלירז איתם

מעצבת שמגיבה למציאות בה היא חיה.
אוהבת עיצוב אקטואלי, מהיר, וביקורתי.
מאמינה שעיצוב טוב צריך להיות מונע
ממה שקרה, מודע למה שקורה, ומשנה את שיקרה.
מחפשת להביע דעה,
גם כשהיא גורמת לנוע בכיסא.

גם אתם מתעניינים בעיצוב תעשייתי?

בואו ללמוד אצלנו בהדסה!

עתידנות, טכנולוגיה, לייפסטייל, ילדים, קשישים, צבים וכלבים - כל אלו ועוד מקבלים התייחסות בפרוייקטי הגמר של החוג לעיצוב תעשייתי מכליל.עתידנות, טכנולוגיה, לייפסטייל, ילדים, קשישים, צבים וכלבים - כל אלו ועוד מקבלים התייחסות בפרוייקטי הגמר של החוג לעיצוב תעשייתי מכלי